Kubota evolūcija

Cilvēces evolūcija caur Kubota prizmu. Cik tālu Tu esi ticis?