Datu aizsardzība: atsauksmes un ierosinājumi

Datu aizsardzība: atsauksmes un jautājumi

Šīs interneta anketas mērķis ir apkopot saņemtās atsauksmes un ierosinājumus. Šajā veidlapā sniegtā informācija tiks saglabāta, lai pēc sūtītāja pieprasījuma varētu sazināties, kā arī sniegt atbildes uz atsauksmēm un jautājumiem.

1. Reģistra glabātājs

„Konekesko Oy”, Vanha Porvoontie 245, PL 145, 01301 Vantaa, Somija.

2.  Kontaktinformācija ar reģistru saistītajos jautājumos

SIA "Konekesko Latvija", Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058

E-pasts: info@kesko.lv.

3. Reģistra nosaukums

Konekesko/atsauksmes.

4. Personas datu apstrādes mērķis (reģistra lietošana)

Veidlapas mērķis ir sniegt iespēju rakstīt atsauksmes un jautājumus Konekesko. Lai varētu apstrādāt Jūsu sniegto ierosinājumu vai atsauksmi, veidlapā ir jānorāda sūtītāja kontaktinformācija, taču ziņojumu ir iespējams nosūtīt arī anonīmi. Pēc atsauksmes iesniedzēja pieprasījuma reģistra glabātājs darīs visu iespējamo, lai sniegtu atbildi, vajadzības gadījumā piesaistot attiecīgo Konekesko atbildīgo nodaļu.

Jebkāda jūsu sniegtā informācija (atsauksmes, ierosinājumi, reklamācijas) tiks izmantota tikai un vienīgi, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mūsu pakalpojumu sniegšanu, novērtētu un attīstītu mūsu pārstāvētās preces un pakalpojumus. Mēs neglabāsim saņemto informāciju ilgāk kā to pieprasa attiecīgās atsauksmes raksturs un iemesls un piemērojamās personas datu aizsardzības tiesību normas.

Visas atsauksmes, ko reģistra glabātājs uzskatīs par tādām, kam nav nepieciešama saziņa ar sūtītāju, tiks dzēstas no reģistra viena mēneša laikā no atsauksmes saņemšanas dienas.

5. Reģistra datu saturs

Reģistrā tiks saglabāta šāda atsauksmes autora kontaktinformācija: sūtītāja vārds, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese un sniegtā atsauksme.

6. Regulārie informācijas avoti

Atsauksmes sūtītāja sniegtā personiskā informācija.

7. Regulāra datu nodošana un datu nosūtīšana ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas

Lai apstrādātu individuālo atsauksmi, sniegtā informācija tiks nodota tikai attiecīgajam „Konekesko” partnerim.

Personas dati var tikt nosūtīti ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas, ievērojot saistošos personas datu aizsardzības normatīvos aktus.

8. Reģistra aizsardzības principi

Manuālais materiāls: atsauksme elektroniskā formā tiks izdrukāta tikai nepieciešamības gadījumā. Izdrukas pēc apstrādes nekavējoties tiks iznīcinātas.

Elektroniski saglabātie dati: atsauksmes tiek nosūtītas Konekesko pa elektronisko pastu. Piekļuve saņemto e-pasta vēstuļu izlasīšanai, nosūtīšanai un dzēšanai ir ierobežota – tā pieejama tikai attiecīgam Konekesko personālam.

Jebkura atsauksmē sniegtā informācija tiks nodota tikai ar to saistītajai pusei un izmantota apstrādes nolūkā.

9. Tiesības pārbaudīt datus

Reģistra personālam ir tiesības pārbaudīt iesniegtos datus, pieprasīt neprecīzas informācijas labošanu, kā arī citādi izmantot tiesības, kas tiem piešķirtas saskaņā ar piemērojamām personas datu aizsardzības tiesību normām. Rakstveida pieprasījumu par informācijas pārbaudi un labošanu var adresēt atbildīgai Reģistra personai, kas norādīta 2.punktā.