Kesko myy Yamarin-veneliiketoimintansa ja Yamaha-edustuksensa Suomessa

Kesko-konserniin kuuluva Konekesko Oy on sopinut myyvänsä Yamarin-veneliiketoimintansa Yamaha Motor Europe N.V.:n omistamalle tytäryhtiölle Inhan Tehtaat Oy Ab:lle. Yamahan vapaa-ajan koneiden Suomen edustus siirtyy Konekesko Oy:ltä Yamaha Motor Europe N.V.:lle. _________________________________________________________________________________________________________________ Kesko to sell its Yamarin boat business and Yamaha representation in Finland. See more info in English at the end of the page.

Keskon strategisena tavoitteena on kasvu kotimaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.

Yamaha Motor Europe N.V. perustaa Suomeen oman maatoimiston vastaamaan Yamaha-tuotteiden ja valittujen venemerkkien myynnistä ja markkinoinnista sekä jälkimarkkinointipalveluista.

”Olen erittäin iloinen siitä, että Yamarin-veneiden valmistus ja Yamahan vapaa-ajan koneiden maahantuonti jatkuvat pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Yamaha Motor Europen omistuksessa. Näemme, että tämä yrityskauppa antaa suomalaiselle Yamarinille parhaat mahdolliset kehittyä ja kasvaa sekä koti- että vientimarkkinoilla”, toteaa Antti Meriläinen, maatalous- ja konekaupan johtaja.

Kauppaan kuuluu Konekesko Oy:n Yamarin-veneliiketoiminta, Yamahan tuotteiden maahantuonti sekä eräiden muiden tuotemerkkien edustukset. Myytävien toimintojen yhteenlaskettu pro forma –liikevaihto 2015 oli 65 milj. euroa. Osapuolet ovat sopineet, että yrityskaupan kauppahintaa ei julkisteta. Luovutuksen kohteena olevissa liiketoiminnoissa työskentelevät henkilöt siirtyvät kaupan myötä uusille toimijoille vanhoina työntekijöinä.

Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) lupaa sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kaupan ennakoidaan toteutuvan vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lisätietoja:

Antti Meriläinen, johtaja, Keskon maatalous- ja konekauppa, antti.jo.merilainen@kesko.fi, p. 010 53 20492
Riikka Toivonen, talousviestintäjohtaja, riikka.toivonen@kesko.fi, p. 010 53 23495
Juha Lehtola, toimitusjohtaja, Buster Boats – Inhan Tehtaat Oy Ab, Juha.Lehtola@busterboats.com, p. 040 550 0624
Remko Visser, Department Manager Sales & Marketing, Marine Division, Yamaha Motor Europe N.V., remko.visser@yamaha-motor.nl, p. +31 653 527 241

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti on yli 13 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on 10 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 30 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Yamaha Motor Europe (www.yamaha-motor.eu) sijaitsee Amsterdamissa, Hollannissa, ja on Yamaha Motor Company Limited, Japanin täysin omistama tytäryhtiö. Yhtiö on globaali markkinajohtaja perämoottoreiden, vesiskoottereiden ja muiden vapaa-ajan koneiden (mopot ja moottoripyörät, golf-autot ja mönkijät) valmistuksessa ja myynnissä. Euroopassa Yamaha on markkinajohtaja perämoottoreissa, ja laaja mallisto ulottuu 2,5:stä 350 hevosvoimaan.

Buster, Inhan Tehtaat Oy Ab, (www.busterboats.fi) Euroopan suurin alumiiniveneiden valmistaja ja johtavia yrityksiä Pohjoismaiden vapaa-ajan veneiden markkinoilla. Yrityksen tuotevalikoima koostuu Buster-merkkisistä, eri tarkoituksiin soveltuvista alumiiniveneistä. Busterin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä. Inhan Tehtaiden tuotanto sijaitsee Ähtärissa, ja pääkonttori ja tuotekehitys Raisiossa.

__________________________________________________________________________

Konekesko Ltd, part of Kesko Group, has made an agreement to sell its Yamarin boat business to Inha Works Ltd, a subsidiary owned by Yamaha Motor Europe N.V. The representation of Yamaha’s recreational machinery in Finland transfers From Konekesko Ltd to Yamaha Motor Europe N.V.

Kesko’s strategic objective is growth in the Finnish grocery trade, the building and technical trade and the car trade.

Yamaha Motor Europe N.V. will establish a country office of its own in Finland to be responsible for the sales and marketing and after sales services of Yamaha products and selected boat brands.

”I’m very pleased that the manufacture of Yamarin boats and the import of Yamaha’s recreational machinery will continue in the ownership of our long-standing partner Yamaha Motor Europe. We see that this transaction provides the Finnish Yamarin with the best possible opportunities to progress and grow in both the national and the export market,” says Antti Meriläinen, Senior Vice President, agricultural and machinery trade.

The sale includes Konekesko Ltd’s Yamarin boat business, the import of Yamaha products and the representations of certain other brands. In 2015, the aggregate pro forma net sales of the operations being sold were €65 million. The parties have agreed that the transaction price is not disclosed. The people working in the businesses being disposed of will transfer to the employment of the new operators under their existing contracts in connection with the transaction.

The completion of the transaction is subject to the approval of the Finnish Competition and Consumer Authority (FCCA) and the fulfilment of the other terms and conditions of the transaction. The transaction is expected to be completed during the first half of 2017.

Further information: 

Antti Meriläinen, johtaja, Keskon maatalous- ja konekauppa, antti.jo.merilainen@kesko.fi, p. 010 53 20492
Riikka Toivonen, talousviestintäjohtaja, riikka.toivonen@kesko.fi, p. 010 53 23495
Juha Lehtola, toimitusjohtaja, Buster Boats – Inhan Tehtaat Oy Ab, Juha.Lehtola@busterboats.com, p. 040 550 0624
Remko Visser, Department Manager Sales & Marketing, Marine Division, Yamaha Motor Europe N.V., remko.visser@yamaha-motor.nl, p. +31 653 527 241

Kesko and K-retailers form the K-Group, whose sales total over €13 billion. The K-Group is the third largest retail operator in northern Europe and it employs approximately 45,000 people. Kesko operates in the grocery trade, the building and technical trade and the car trade. Its divisions and chains act in close cooperation with retailer entrepreneurs and other partners. Kesko's net sales are €10 billion and it employs approximately 30,000 people. Kesko has over 1,500 stores engaged in chain operations in Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Belarus and Poland. Kesko is a listed company and its shares are listed on Nasdaq Helsinki. The company's domicile and main premises are in Helsinki. Kesko is the world's most sustainable trading sector company (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Yamaha Motor Europe (www.yamaha-motor.eu) based in Amsterdam (the Netherlands) is a full subsidiary of Yamaha Motor Company Limited, Japan, a global leader in the manufacturing and sales of Outboard Motors, Personal Water Craft and other recreational craft (Power Two Wheelers, Golf cars and All-terrain vehicles). In Europe, Yamaha is market leader for Outboard Motors, providing a wide range of models from 2.5 to 350 Horsepower.

Buster Boats, Inha Works Ltd, (www.busterboats.fi) is the largest aluminum boats manufacturer in Europe and one of the leading companies in the Nordic recreational boats market. The Company has a product offering consisting of Buster branded, multi-purpose aluminum boats. Buster key markets consist of Finland, Sweden, Norway and Russia. Inha Works’ factory is located in Ähtäri and its head office and product development are in Raisio.