Tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Konekesko Oy:n palveluissa

 

SISÄLLYSLUETTELO

1.      Rekisterinpitäjä

2.      Mitä tietoja käsittelemme?

3.      Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

4.      Säilytysaika

5.      Oikeutesi peruuttaa suostumus

6.      Mitä muita oikeuksia sinulla on?

7.      Kuinka käytät oikeuksiasi?

8.      Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

9.      Valitusosoitus

10.  Välttämättömät tiedot Konekesko Oy:n palveluiden kannalta

11.  Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

12.  Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

13.  Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

14.  Tietosuojavastaava

 

 

1.      Rekisterinpitäjä

Konekesko Oy

Vanha Porvoontie 245, 01380 Vantaa

Y-tunnus: 1708589-9

Näiden palveluiden osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen

RT.tietosuoja@kesko.fi

 

2.      Mitä tietoja käsittelemme?

 

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

·         Nimi ja yhteystiedot

               o   Esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

               o   Henkilön asema / titteli

·         Yksityisen elinkeinonharjoittajan tunnistetiedot (y-tunnus)

·         Henkilön antamat kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai  matkapuhelimeen

·         Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja

               o   Esimerkiksi tieto yhteyshenkilöstä toimituksissa ja laskutuksessa, tilin  käyttöoikeustiedot, ja postituslista (esim. suoramarkkinointia varten).

·         Verkkokauppaan ja extranet -palveluun rekisteröityminen, verkkokaupan käyttäjätunnustiedot ja verkkoselailutiedot

 

                     

3.      Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

 

Konekesko Oy on osa Kesko Oyj:tä, joka toimii rekisterinpitäjänä.Yritysasiakkaamme yhteyshenkilön henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja yritysasiakkaan asiakassuhteen ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä laskuttamista, tuotteiden toimittamista ja palveluiden tuottamista varten. Lisäksi tietoja käsitellään uusasiakashankinnan, myynnin, asiakastuen antamisen ja asiakasviestinnän yhteydessä.

Yrityksen yhteyshenkilön tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä sen yhteistyökumppanimme yhteyshenkilön tietoja, jonka työtehtäviin yhteistyö kanssamme kuuluu.

 

 

4.      Säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään palveluissamme seuraavasti:

·         Konekesko säilyttää yhteyshenkilön tietoja sen aikaa, kun henkilö toimii yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä

·         Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytetään kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.  

·         Verkkoselailutietoa säilytetään kuusi kuukautta.

 

 

5.      Mitä muita oikeuksia sinulla on?

 

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

 

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

 

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

 

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

 

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

 

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

 

6.      Kuinka käytät oikeuksiasi?

 

Konekesko Oy on osa Kesko-konsernia. Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

 

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Vaihtoehtoisesti voit ottaa puhelimitse yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

 

 

7.      Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

 

Kesko (sisältäen Konekesko Oy) rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat:

·         Tietotekniikkapalveluiden tuottajia

·         Maksupalveluiden tuottajia

·         Markkinointipalvelujen tuottajia

 

Kesko (sisältäen Konekesko Oy) voi luovuttaa tietoja samaan konserniin tai Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluville toisille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

 

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

 

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

 

8.      Valitusosoitus             

 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

 

9.      Välttämättömät tiedot Konekeskon palveluiden kannalta

 

Jotta voisimme tarjota edustamallesi yritykselle palveluitamme, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

 

 

10.  Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

                                     

Emme profiloi rekisterin tietoja emmekä tee automaattista päätöksentekoa henkilötietoihin liittyen.

                    

 

11.  Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

 

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

 

12.   Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

 

Vastaanotamme yhteyshenkilötietoja yritykseltä tai yritystä edustavilta henkilöiltä.

 

Päivitämme yrityksen yhteyshenkilötietoja Bisnodelta markkinointitarkoituksiin.

 

Hyödynnämme julkisia tietolähteitä, kuten Hilma uusasiakashankinnassa.

13.  Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse

tietosuojavastaava@kesko.fi