Sivuston käyttöehdot

Käyttöehdot

Konekeskon Internet-sivujen (www.konekesko.com) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Konekeskon Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Konekesko voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Konekeskon Internet-sivujen käytöstä.

Tekijänoikeudet

Konekeskon Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Konekesko pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Konekeskon etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Konekeskon Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Konekeskon erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

"KONEKESKO", KONEKESKO-logo ja Konekeskon tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat Konekeskon tai sen tavarantoimittajien suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Konekeskon Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Konekesko ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Konekesko ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Konekesko ei vastaa sivujen saatavuudesta. Konekesko pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Konekeskon Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Konekeskolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Konekeskon toimesta eikä Konekesko vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Konekesko ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Konekesko ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Konekeskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Konekeskolle

Lähettämällä aineistoa jollekin Konekeskon palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Konekeskolle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Konekesko ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Konekesko voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Konekesko noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Konekeskon Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Konekeskolle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Konekeskolle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Konekeskon Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Kauppasopimusta koskevat erimielisyydet

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite: palaute.konekeskocom@kesko.fi

Evästeet

Konekesko voi käyttää evästeitä ("cookies") konekesko.com -sivustolla sekä K-ryhmän muiden verkkosivustojen välillä mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla www-palvelu voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (session) vierailun ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista. Evästeiden kieltäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivuston käytössä tai sivuston toimimattomuuden.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla ja laitteilla. Sivujen testauksessa on käytetty Internet Explorer 10 -, Firefox 17 -, Google Chrome 20 -, Safari 3 - ja niitä uudempia selainohjelmia, sekä laitteita iPad, iPhone, Nokia Lumia 800 ja 920. Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Javascript.

Copyright © Konekesko Oy 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.