Ettevõttest

Konekesko Jüri masinakeskus

Konekesko Eesti AS

Konekesko Grupp on põllumajandustehnika, ehitus- ja materjalikäsitlusmasinate ning vabaajamasinate müügile, turustamisele ja müügijärgsele teenindamisele spetsialiseerunud teenindusettevõte. Aastal 2016 oli grupi müügikäive 608 miljonit eurot. Konekesko Ltd tütarettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus müüvad ehitus- ja  materjalikäsitlusmasinaid ning põllumajandusmasinaid ja -seadmeid. Konekesko Grupi enamus osalus kuulub Kesko Gruppile, mis on üks suuremaid jae- ja hulgimüügifirmasid Soomes.

Konekesko suurim tooteliin müügikäibe poolest on põllumajandustehnika. Tuntuimad Konekesko poolt esindatavad põllumajandusmasinad on Claas kombainid. Balti riikides esindab Konekesko ka Claas traktoreid ja muud põllumajandustehnikat (sh Lemken, Hardi ja Umega).

Ehitusmasinate tooteliinis esindab Konekesko Kobelco roomik- ning Kubota miniekskavaatoreid ja väikelaadureid.

Balti riikides esindab Konekesko Ponsse metsatehnikat ja Atlas Copco teetöömasinaid.

Lisaks mitmekesisele tootevalikule pakub Konekesko oma klientidele asjatundlikku müügijärgset teenindust ja remonti ning paindlikke lahendusi finantseerimisel.

Pakume oma klientidele maailma juhtivate masinatootjate efektiivseid ja kasumlikke masinalahendusi koos turu parima varuosa- ning hooldusteenusega.

Konekesko Eesti AS masinakeskused asuvad Jüris, Mäekülas ja Tartus.

 

Jätkusuutlik ettevõte 2017

Jätkusuutlik ettevõte 2014

Konekesko Eesti AS omab Vastutustundlikku Ettevõtluse Indeksi pronkstaset 2017.

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalevad ettevõtted, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Vastutustundlik ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele. Oluline on ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. See tähendab nii negatiivse mõju minimeerimist kui ka positiivse panuse suurendamist – sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töökeskkonnas, looduskeskkonnas ja turukeskkonnas.

Vastutustundliku ettevõtluse oluline märksõna on läbipaistvus ja ausus. Vastutustundlik ettevõte teeb rohkem kui seadusandluses nõutud. Seega seadusest tulenevate nõuete täitmine ei tähenda automaatselt vastutustundlikkust.

Vastutustundlikud ettevõtjad loovad eelduse terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku tekkele, mis on atraktiivne uutele kohalikele ettevõtjatele ning välisriikidele.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimused on koondatud neljaks valdkonnaks:

  • Turukeskkond
  • Valitsemine ja eetika
  • Looduskeskkond
  • Hea tööandja

Märgise saamine on suur tunnustus meie ettevõttele. See  annab objektiivset tagasisidet tervele meie organisatsioonile paremaks muutumise teel. Vastutustundlikkus ettevõtluses on teekond, mitte ühekordne saavutus.

 

Missioon visioon väärtused

KONEKESKO EESTI MISSIOON

Loome vastutustundlikult heaolu kõigile oma sidusrühmadele ja ühiskonnale

KONEKESKO EESTI VISIOON

Oleme kliendile eelistatud valik ja kvaliteediliider Euroopas

MEIE VÄÄRTUSED


AVATUS JA
 AUSUS:  Oleme avatud õppimisele, uutele ideedele ja arengutele. Algatame uusi ideid unustamata sealjuures hästitoimivat vana. Julgeme olla ausad ja tunnistada oma eksimusi.

VASTUTUSTUNDLIKKUS: Oma äritegevuses hoolime inimestest ja keskkonnast.

KOOSTÖÖ: Oleme suunatud lahendustele väärtustades kõiki osapooli. Tõhus kommunikatsioon, head ning toimivad töö-ja kliendisuhted on tähtsal kohal.

PROFESSIONAALSUS: Oleme oma ala parimad spetsialistid-nõustame kliente uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel. Reageerime kiiresti muutuvale olukorrale.

USALDUSVÄÄRSUS: Peame kinni kokkulepetest, lubadustest, seadustest ja headest äritavadest. Otsused ja hinnangud  on põhjendatud, õiglased ja läbipaistvad.

EESMÄRGIPÄRASUS: Tegevus on mõtestatud ja selgete eesmärkidega. Eesmärgid on seatud jätkusuutlikkust silmas pidades.

Juhtkond

Anne Oja-Aru

Finants- ja tugiteenuste direktor

E-mail:anne.oja-aru@kesko.ee

Tel: +3726059181

Mob: +3725055820

 

Tiit Kihulane

Põllumajandusmasinad/ Osakonnajuhataja

E-mail: tiit.kihulane@kesko.ee

Tel: +3727447630

Mob: +3725117057

 

Taimo Jürisoo

Hooldusjuht/Järelmüük

E-mail: taimo.jurisoo@kesko.ee

Tel: +3726059108

Mob:+3725016179

 

Martin Ots

Ehitus-ja materjalikäsitlusmasinad/Osakonnajuhtaja

E-mail: martin.ots@kesko.ee

Tel: +3726059148

Mob: +3725047705

 

Vallo Kriisa

Varuosade üksuse juht

E-mail: vallo.kriisa@kesko.ee

Tel: +3726059107

Mob: +3725094883

Administratsioon

Reet Sepp

Raamatupidaja

E-mail: reet.sepp@kesko.ee

Tel: +3726059123

Mob: +37253426213

 

Aari Talver

Raamatupidaja

E-mail: aari.talver@kesko.ee

Tel: +3726059180

Mob: +3725062061

 

Ülle Kalda

Krediidispetsialist

E-mail: ulle.kalda@kesko.ee

Tel: +3726059135

Mob: +37256567620

 

Katrin Tur

Personalijuht

E-mail: katrin.tur@kesko.ee

Tel: +3726059183

Mob: +3725130223

 

Andres Leht

Logistikajuht

E-mail:andres.leht@kesko.ee

Mob: +3725149163

 

Lola Tehver

Turundusjuht

E-mail:lola.tehver@kesko.ee

Tel:+3726059182

Mob: +3725019003 

Tootejuhid

Tiit Kurvits

Kasutatud põllumajandustehnika müügijuht

E-mail: tiit.kurvits@kesko.ee

Tel: +3723849522

Mob: +3725108272

Marko Mirme

Tootejuht/CLAAS kombainid, CLAAS silomasinad

E-mail: marko.mirme@kesko.ee

Tel: +3727447628

Mob: +3725065702

Valdek Küppas

Tootejuht/ CLAAS traktorid, Lemken, Alö frontaallaadurid

E-mail: valdek.kuppas@kesko.ee

Tel: +3723849508

Mob: +37253311741

Mart Kiisküla

Tootejuht/ Hardi, He-Va, Bogballe,

E-mail: mart.kiiskula@kesko.ee

Tel: +3723849520

Mob: +3725130941

 

Kristjan Nelis

Tootejuht/ CLAAS Easy, Umega, Hakkipilke, Müthing, Schulte, Oniar

E-mail:kristjan.nelis@kesko.ee

Tel.+3726059172

Mob:+3725281731

 

Tarmo Saks

Tootejuht / Ponsse

E-mail: tarmo.saks@kesko.ee

Tel:+3726059118

Mob:+3725126682

 

Jaak Veski

Tootejuht/ Atlas Copco, Grove, Kobelco, Kubota

E-mail: jaak.veski@kesko.ee

Tel:+3726059130

Mob: +3725051206